Studiegids

nl en

Franse taalkunde II

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Taalkunde 2 biedt studenten een dieper inzicht in de syntaxis van het Frans. De syntaxis bestudeert de woordvolgorde in de zin. We gaan op zoek naar de regelmatigheden van syntactische fenomenen. Studenten leren eenvoudige syntactische problemen op te lossen. Ze leren ook abstracte regels te formuleren voor concrete problemen. Ook krijgen studenten een inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen.

Leerdoelen

  • Kennis van de basisbegrippen en methodes van de fonologie en de syntaxis.

  • Kunnen toepassen van deze kennis op fonologische en syntactische vraagstukken van het Frans.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een hoofdstuk voor. De lezing van het hoofdstuk, en de vragen en oefeningen van dat hoofdstuk worden door de studenten in groepjes voorbereid vóór het eigenlijke college. Tijdens het college beantwoordt de docent bijkomende vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd. Een afsluitende toepassing wordt tijdens de colleges gemaakt.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Syllabus: Introduction à la syntaxe française (via blackboard)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof. dr. J.E.C.V. Rooryck

Opmerkingen

Geen.