Studiegids

nl en

French Language and Culture

De Opleiding Franse taal en cultuur van de Universiteit Leiden biedt voor studenten met een afsluitend examen van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans een pre-mastertraject (schakelprogramma) aan dat voorbereidt op het Masterprogramma Franse taal en cultuur. Het traject omvat 60 ECTS.

Meer informatie hierover is beschikbaar in PDF formaat

Na het behalen van het pre-master krijgt men toelating tot de Master Franse taal en cultuur. Daarna is het mogelijk een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen bij het ICLON.

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s van voorgaande jaren voor deze opleiding vind je in het Archief schakelprogramma’s

Het pre-masterprogramma omvat cursussen uit alledrie de jaren van het bachelorprogramma.
Voor de alternerende vakken Littérature Renaissance-Classicisme, Littérature Francophonie & Actualités, Taalkunde III en Taalkunde IV wordt in 2011-2012 geen college aangeboden maar bestaan wel tentamenmogelijkheden. (Voor vakinhoudelijke informatie zie het Premastertraject 2010-2011).