Studiegids

nl en

Middeleeuwse wijsbegeerte

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de wijsbegeerte vanaf de antieke Latijnse traditie (Augustinus, Boethius), de kerkvaders, en de Arabische filosofie (Al-Farabi, Avicenna, Averroës), via de westerse middeleeuwse wijsbegeerte en de filosofie van de Renaissance, tot aan Descartes. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze periode hebben voltrokken.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 12-15 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege met weblog.

Toetsing

  • Participatie aan het college;

  • minimaal zeven bijdragen aan het weblog;

  • schriftelijk deeltentamen;

  • schriftelijk eindtentamen.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Handboek wordt later bekendgemaakt

  • Collegemateriaal via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht..

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen

-