Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Hume

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Hume’s ideeën over waarneming, causaliteit en ‘belief’ zijn niet alleen van groot belang voor moderne opvattingen over deze thema’s, maar ook voor geschiedenis van de filosofie. Ze vormen bijvoorbeeld een voorwaarde om Kants copernicaanse wending te kunnen begrijpen. Zijn jeugdwerk A Treatise of Human Nature is zijn meest provocerende en inspirerende werk. We lezen het eerste boek: “Of the Understanding”.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 18.45-20.15 uur

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Paper

  • Participatie tijdens de colleges

Blackboard

Ja

Literatuur

  • David Hume, A Treatise of Human Nature , book I (Of the Understanding). [Aanschaf advies: Oxford Philosophical Texts, ed. by D.F. Norton & M.J. Norton. Oxford University Press. Je hebt dan niet alleen boek I, maar ook II (Of the Passions) en III (Of Morals) voor niet te veel geld in een uitstekende editie.]

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden A-la-Carte en contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor eerstejaarsstudenten Wijsbegeerte (BA Plus-traject en standaardtraject) en voor tweedejaarsstudenten Wijsbegeerte in het standaardtraject.