Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie II

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Wijsgerige Antropologie I is afgerond.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van Wijsgerige antropologie I, met de nadruk op de tweede mechanische reductie en het sociaal darwinisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op www.filosofie.info geplaatst.

Rooster

Maandag 17.15- 18.45 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Take home tentamen via www.filosofie.info

Blackboard

Er wordt geen gebruikt gemaakt van Blackboard. Protocollen en ander studiemateriaal (waaronder het tentamen) worden ter beschikking gesteld via www.filosofie.info

Literatuur

  • Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

  • Overige teksten zijn voor ingeschreven studenten beschikbaar op www.filosofie.info

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor waarna zij de uitnodiging ontvangen voor www.filosofie.info/protocollen.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor waarna zij de uitnodiging ontvangen voor www.filosofie.info/protocollen.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen