Studiegids

nl en

Nietzsche en Gadamer: interpretatie en geschiedenis

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Het interpreteren van culturele uitingen uit het verleden, zoals teksten en kunstwerken, staat niet los van de geschiedenis, maar maakt daar deel van uit. Een van de eersten die zich op deze samenhang grondig heeft bezonnen, is de jonge Nietzsche geweest in zijn Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben (1873). Een belangrijke bijdrage aan het vraagstuk van interpretatie en geschiedenis uit de twinstigste eeuw is Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode. Grundzüge einer hermeneutischen Philosophie (1960). Gadamer heeft de invloed van Nietzsche ondergaan, maar sluit voornamelijk aan bij de traditie van de hermeneutiek (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger). In het college komt eerst Nietzsches geschrift aan bod, waarna Gadamer zal worden behandeld aan de hand van onder meer gedeelten uit deel II van Wahrheit und Methode.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 12-15 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Take home (deeltentamen)

  • Take home (eindtentamen)

Blackboard

Nee

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Friedrich Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben.

  • Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer hermeneutischen Philosophie.

  • Reader met teksten (wordt tijdens college verstrekt).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor bachelorstudenten Wijsbegeerte die kiezen voor de specialisatie “Filosofie van mens, techniek en cultuur”.

Daarnaast is de cursus zeer geschikt voor andere studenten van de faculteit Geesteswetenschappen.