Studiegids

nl en

Internationale rechtvaardigheid

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Hoewel het gemiddeld inkomen wereldwijd relatief hoog is, zijn miljarden mensen veroordeeld tot ernstige armoede met alle daarmee gepaard gaande kwalen zoals een lage levensverwachting, sociale uitsluiting, slechte gezondheid en analfabetisme. In deze cursus kijken wij naar de filosofische onderbouwing van normatieve oordelen over deze stand van zaken.

In de nationale context worden extreme ongelijkheden over het algemeen gezien als een onrecht dat actief moet worden bestreden. Maar in mondiale context is dat veel minder vanzelfsprekend. Dienen zulke wereldwijde ongelijkheden actief bestreden worden? En zo ja waarom? Is het een kwestie van rechtvaardigheid of slechts een kwestie van humanitaire hulpverlening? Hebben wij speciale plichten ten opzichte van onze landgenoten of is nationaliteit een moreel arbitraire categorie? Moeten individuen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid of zijn overheden de aangewezen instituties om verantwoordelijkheid te nemen? En zijn de plichten die men in dit verband heeft positief of negatief? Dat wil zeggen, moet men een positieve inspanning verrichten om minder bedeelden te helpen, of heeft men slechts de negatieve plicht om hen niet verder te benadelen? Deze en andere vragen zullen besproken worden in deze cursus.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 12-15 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Essay van 3000 woorden.

  • Presentatie.

  • Korte wekelijkse opdrachten.

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. L. van Apeldoorn

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor bachelorstudenten Wijsbegeerte die kiezen voor de specialisatie “Ethiek en Politieke filosofie”.