Studiegids

nl en

De tijd van de beleving

Vak
2011-2012

Toegangseisen

-

Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Met als leidraad het vierde hoofdstuk, `Benjamin, Heidegger en de tijd van de beleving’, uit het boek De druk van de beleving van de hand van de docent, zullen in dit college worden bestudeerd:

  • Heideggers uitleg van de samenhang tussen Machenschaft’ enErlebnis’ in Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938) (GA 65);

  • Benjamins evocatie van het verschil tussen Erfahrung’ enErlebnis’ in de essays Der Erzähler’ (1936) enÜber einige Motive bei Baudelaire’ (1939);

  • het belevingsbegrip van de socioloog Gerhard Schulze in diens boek Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart (1992).

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 12-15 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Take home tentamen (na blok 3)

  • Paper (aan het eind van de cursus)

Blackboard

Nee

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Gerard Visser, De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang , Nijmegen (SUN) 1998.

  • Walter Benjamin, Illuminationen. Ausgewählte Schriften , Suhrkamp Taschenbuch.

  • Reader met teksten (wordt tijdens college verstrekt).

NB: De eerste editie van het boek De druk van de beleving is uitverkocht. Vanaf eind januari is het boek weer te bestellen via de boekhandel.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Specialisatie: Filosofie van mens en cultuur.