Studiegids

nl en

Logica I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Vanuit een historisch-filosofisch perspectief maakt de student kennis met twee eenvoudige logica’s: Aristoteles’ syllogistiek en de klassieke voegwoordenlogica zoals deze in de twintigste eeuw heeft vormgekregen. Met behulp van de twee bekendste instrumenten om de voegwoordenlogica vast te leggen – de methode van de waarheidstabellen en de methode van de natuurlijke deducties – zullen vervolgens twee alternatieven voor de klassieke voegwoordenlogica worden geformuleerd. Aan de orde komen noties als logisch gevolg en consistentie, onderwerpen als formele talen vs. natuurlijke talen, en vragen als “als er meer logica’s bestaan, zijn die dan allemaal even goed?”.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Dinsdag 18.45 – 20.15 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (50%)

  • Schriftelijke eindtoets (50%)

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Syllabus Logica voor Filosofen I

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen

Deze cursus wordt voortgezet in het tweede semester (Logica II).
De cursus is verplicht voor bachelorstudenten Wijsbegeerte (standaardtraject) en voor bachelorstudenten Taalwetenschap.