Studiegids

nl en

Logica II

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Logica I is afgerond.

Beschrijving

Voortbouwend op de kennis en vaardigheden verworven in de cursus Logica I, maakt de student nu kennis met een semantische en een bewijstheoretische methode voor de kwantorenlogica. Deze logica betreft een taalvorm waarin uitdrukkingen als ‘er is minstens één … ‘zodanig dat …’ en ‘voor elke … geldt dat …’ voorkomen. Het uitdrukkingsvermogen van deze taal is aanzienlijk groter dan dat van de taal van de voegwoordenlogica. Een aanzienlijk deel van de wiskunde valt bijvoorbeeld in deze taal te formuleren. De student zal echter ontdekken dat ook deze formele taal te beperkt is voor een adequate analyse van sommige interessante filosofische problemen. Daarvoor zijn weer rijkere talen nodig. De cursus eindigt met een schets van intensionele logica’s behorend bij dergelijke rijkere formele talen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Maandag 18.45 – 20.15 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (50%)

  • Schriftelijke eindtoets (50%)

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Syllabus Logica voor Filosofen II

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen