Studiegids

nl en

Propedeuse HC OG (Oude Geschiedenis)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

LET OP: het college op dinsdagavond is ALLEEN toegankelijk voor reguliere deeltijdstudenten Geschiedenis van Universiteit Leiden. Het dagcollege op maandagochtend is wél opengesteld voor contract-studenten, à la carte-studenten en keuzevakkers!

Beschrijving

Collegebeschrijving voor het deeltijdcollege

Het hoorcollege biedt een overzicht van de Oude Geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid. Het wordt sterk aanbevolen de opgegeven pagina’s van het handboek voor aanvang van het college te bestuderen.

Leerdoelen

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historische overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.) en op de grote maatschappelijke structuren: economisch leven, sociale hiërarchie en politieke organisatie.

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de opgegeven pagina’s van het handboek.
Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V130AD en 5771V130BD

Blackboard

Zie Blackboard (met o.a. proeftentamen en overzicht van te bestuderen pagina’s)

Literatuur

  • F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo / Anthos ISBN 978 90 2632173 3.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld. Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docenten: Dr. L.E. Tacoma en Dr. H.W. Singor.

Opmerkingen

Het hoorcollege kan worden gevolgd door studenten van binnen en buiten het Instituut voor Geschiedenis. Het college maakt deel uit van de propedeuse Geschiedenis en kan verder gevolgd worden als onderdeel van een bijvak of als keuzevak, als contract-college en als à la carte-college.