Studiegids

nl en

Propedeuse HC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

*LET OP: alléén het dagcollege is beschikbaar gesteld voor keuzevakkers, à la Carte- en Contractstudenten, het avondcollege is alleen toegankelijk voor de deeltijdstudenten van de opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven.

  • Voltijdstudenten volgen ook het bijbehorende werkcollege (AG) AGN.

  • Deeltijdstudenten volgen het bijbehorende responsie-college (RC) AGN, maar maken wel het tentamen, echter zonder vragen over het hoorcollege.

  • Keuzevakstudenten volgen wel het hoorcollege, maar niet het bijbehorende werkcollege (WC) AGN. Zij dienen de stof dus door zelfstudie eigen te maken.

Leerdoelen

Het verdiepen van de overzichtskennis van de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de hand van de behandeling van de gekozen onderwerpen.

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V109AD en 5771V109BD

  • Schriftelijk tentamen met open vragen over hoorcollege, handboek en reader, verdeeld in twee deeltentamens na blok 1 en na blok 2

  • Deeltentamen AGN 1: McKay hoofdstukken 12 t/m 16; Hoorcolleges AGN van het eerste blok van het eerste semester. Het cijfer wordt bekend gemaakt, maar de student krijgt nog geen studiepunten.

  • Deeltentamen AGN 2: McKay hoofdstukken 17 t/m 21; Reader ‘Teksten voor het propedeuse-college Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd’; Hoorcolleges AGN van het tweede blok van het eerste semester.

De student krijgt een eindcijfer gebaseerd op de resultaten van beide deeltentamens, voor 5 ECTS.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler en anderen, A History of Western Society. Since 1300, Tenth edition (Boston en New York 2011). Isbn-10: 0-312-63827-2 of isbn-13: 978-0-312-63827-6

  • Sesamatlas bij de wereldgeschiedenis. Kaarten en chronologisch overzicht. Deel 1: Van prehistorie tot Franse Revolutie (Apeldoorn 1992)

  • Reader Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd.

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Aanmelden via uSis.

Contact

Bij de coördinator propedeuseonderwijs AGN Prof.dr. J.F.J. Duindam