Studiegids

nl en

Propedeuse HC VG (Vaderlandse Geschiedenis)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

LET OP: het college op dinsdagavond is ALLEEN toegankelijk voor reguliere deeltijdstudenten Geschiedenis van Universiteit Leiden. Het dagcollege op donderdagochtend is wél opengesteld voor contract-studenten, à la carte-studenten en keuzevakkers!

Beschrijving

In het overzichtscollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland

Leerdoelen

Kennis, overzicht en inzicht verwerven in de algemene, maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland sinds 1500.

Rooster

Semester I, zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V151AD en 5771V151BD

Schriftelijk tentamen over hoorcollege, handboek en reader, verdeeld in twee deeltentamens na blok 1 en na blok 2.
Stof voor het deeltentamen VG 1: Hoorcolleges 1 t/m 6, de bijbehorende paragrafen uit het handboek van Blom en Lamberts en artikelen I-VI uit de reader.
Het cijfer wordt bekend gemaakt, maar de student krijgt nog geen studiepunten.

Stof voor het deeltentamen VG 2: Hoorcolleges 7 t/m 12, de bijbehorende paragrafen uit het handboek van Blom en Lamberts en artikelen VII-XII uit de reader

De student krijgt een eindcijfer gebaseerd op de resultaten van beide deeltentamens, voor 5 ECTS.

Blackboard

Literatuur

  • J.C.H. Blom en E. Lamberts ed., Geschiedenis van de Nederlanden (Baarn 2003). Uit het handboek moet worden bestudeerd: Hoofdstukken: III, par. 3; IV; VI, par. 1 en 3; VIII en Epiloog.

  • Reader Vaderlandse Geschiedenis (t.z.t. verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen)

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld. Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis.

Informatie

Bij de docenten:
Prof.dr. H.J. den Heijer
Prof.dr. J.S. Pollmann en
Prof.dr. H. te Velde.

Opmerkingen

Dertien weken hoorcollege waarin door de docenten de Nederlandse geschiedenis in verschillende tijdvakken en thema’s vanuit diverse visies wordt behandeld.