Studiegids

nl en

Propedeuse WC MG (Middeleeuwse Geschiedenis)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis. In het werkcollege wordt de stof van het hoorcollege en het handboek verder met de docenten bediscussieerd. Centraal in het werkcollege staan echter dossiers met bronteksten die aansluiten bij handboek en hoorcollege. Aan de hand van deze teksten worden belangrijke aspecten van de middeleeuwse samenleving verder uitgediept. Ieder dossier bevat verder enkele heuristische vragen, waarvan iedere student er twee maakt. De heuristische vragen bevatten verwijzingen naar de beste naslagwerken en internetpagina’s betreffende de middeleeuwse geschiedenis.

Leerdoelen

  • kennis van de belangrijkste politiek-institutionele, sociaal-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen in de Middeleeuwen

  • kennis van de belangrijkste bronnen betreffende de middeleeuwse geschiedenis

  • in staat om deze bronnen te interpreteren en te plaatsen in een historische context

  • in staat om relevante naslagwerken en internetpagina’s betreffende de middeleeuwse geschiedenis te vinden

  • in staat om een eenvoudige heuristische opdracht uit te voeren

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege.

Toetsing

De beoordeling voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Blackboard

Literatuur

  • Werkboek: De Middeleeuwen in teksten. Teksten en opgaven voor de eerstejaars werkcolleges Middeleeuwse geschiedenis; verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren, Cleveringaplaats 1.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college. Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij mw. E.C. Munter (studiecoördinaat)

Contact

Inhoudelijke informatie bij bij de secretaris van de sectie MG, dr. R. Stein

Overzicht

De werkcolleges sluiten thematisch aan op de hoorcolleges. Een volledig overzicht van de colleges en de te behandelen dossiers staat in het werkboek.