Studiegids

nl en

Propedeuse HC AGC (Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

LET OP: het college op donderdagavond is ALLEEN toegankelijk voor reguliere deeltijdstudenten Geschiedenis van Universiteit Leiden. Het dagcollege op woensdagochtend is wél opengesteld voor contract-studenten, à la carte-studenten en keuzevakkers!

Het hoorcollege kan worden gevolgd door studenten van binnen en buiten het Instituut voor Geschiedenis. Het college maakt deel uit van de propedeuse Geschiedenis en kan verder gevolgd worden als onderdeel van een minor, als contract-college en als à la carte-college.

Beschrijving

In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de wekelijkse hoorcolleges gaan verschillende specialisten dieper in op bepaalde aspecten van het tijdens die week te behandelen thema.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van de geschiedenis van de Contemporaine Tijd, en inzicht verkrijgen in de sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze periode.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen over hoorcollege, handboek en hoofdstukken in reader.
Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V101AD en 5771V101BD

Blackboard

Voor de voorbereiding van de colleges wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Iedere week moet de student een aantal vragen beantwoorden met behulp van de opgegeven collegestof. De powerpointpresentaties van de hoorcolleges worden eveneens via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Literatuur

  • John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler en anderen, A History of Western Society. Since 1300, Tenth edition (Boston en New York 2011). Isbn-10: 0-312-63827-2 of isbn-13: 978-0-312-63827-6

  • Sesamatlas bij de Wereldgeschiedenis. Kaarten en chronologisch overzicht. Deel 2. Van Franse Revolutie tot heden (Apeldoorn, 1989)

  • Reader Algemene Geschiedenis Contemporaine Tijd (Aanvullende teksten op McKay behoren tot de examenstof)

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het hoorcollege automatisch aangemeld. Alle overige studenten dienen zich aan te melden via uSis.

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld. Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de coordinator AGC: mevr.dr. A.C.M. Tijsseling.

Opmerkingen

Het hoorcollege kan worden gevolgd door studenten van binnen en buiten het Instituut voor Geschiedenis. Het college maakt deel uit van de propedeuse Geschiedenis en kan verder gevolgd worden als onderdeel van een minor, als contract-college en als à la carte-college.