Studiegids

nl en

Propedeuse HC MG (Middeleeuwse Geschiedenis)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

LET OP: het college op dinsdagavond is ALLEEN toegankelijk voor reguliere deeltijdstudenten Geschiedenis van Universiteit Leiden. Het dagcollege op maandagochtend is wél opengesteld voor contract-studenten, à la carte-studenten en keuzevakkers!

Het hoorcollege kan worden gevolgd door studenten van binnen en buiten het Instituut voor Geschiedenis. Het college maakt deel uit van de propedeuse Geschiedenis en kan verder gevolgd worden als onderdeel van een bijvak of als keuzevak, als contract-college en als à la carte-college.

Beschrijving

Het hoorcollege geeft een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de Europese geschiedenis van de vierde tot het begin van de zestiende eeuw op basis van het handboek. Om het college te kunnen volgen is het nodig het bijbehorende hoofdstuk in het handboek goed voor te bereiden.

Leerdoelen

  • kennis van de belangrijkste politiekinstitutionele, sociaal-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen in de Middeleeuwen

  • inzicht in de middeleeuwse wortels van de Europese geschiedenis

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen. Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V126AD en 5771V126BD

Blackboard

Literatuur

  • Handboek: W.P. Blockmans en P.C.M. Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa (Amsterdam 2007, andere druk toegestaan, behalve de eerste druk uit 2002)

Aanmelden

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het hoorcollege automatisch aangemeld. Alle overige studenten dienen zich aan te melden via uSis.

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het reguliere tentamen automatisch aangemeld. Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis.

Contact

Bij de docent: Prof. dr. P.C.M. Hoppenbrouwers.

Opmerkingen

Een volledig overzicht van de colleges staat in het werkboek.