Studiegids

nl en

Propedeuse TC 1 (Themacollege 1)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis. Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het themacollege.

Beschrijving

Het eerste themacollege is een werkcollege over een belangrijk historisch onderwerp waarin tegelijk aandacht wordt geschonken aan het oefenen van praktische vaardigheden.

Het thema van het college wordt in het eerste college bekend gemaakt. Binnen het thema biedt de docent een aantal onderwerpen aan. De student kiest één daarvan of krijgt er één toegewezen. Over dit onderwerp houdt de student een referaat en schrijft hij een werkstuk. De student formuleert zelf zijn vraagstelling en legt die aan de docent ter goedkeuring voor. De literatuur wordt door de docent voorgeschreven.

Leerdoelen

In de themacolleges verwerven de studenten alle praktische vaardigheden voor het verrichten van historisch onderzoek en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging daarvan. Achtereenvolgens komen aan bod:

  • het houden van een referaat,

  • het formuleren van een probleem- en vraagstelling,

  • methodologie,

  • heuristiek,

  • het ordenen en verwerken van gegevens,

  • het maken van een werkstukopzet,

  • het maken van literatuurverwijzingen en noten.

Rooster

Semester I, zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie, referaat en werkstuk. Er geldt een aanwezigheidsplicht.

Het werkstuk telt maximaal 3200 woorden en is gebaseerd op maximaal 200-250 pagina’s secundaire literatuur. Daarnaast kan op het college enige aanvullende literatuur worden behandeld.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door een uitgebreide blackboard-module.

Literatuur

  • P. de Buck e.a., Zoeken en Schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (8ste druk; Haarlem 1996; of latere druk).

  • J. Renkema, Schrijfwijzer (ISBN 9012090237; 4de druk, Nijmegen 2002; eerdere drukken niet toegestaan).

  • Syllabus Themacollege Plus (t.z.t aan te schaffen bij Studiepunt Geesteswetenschappen)

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij mw. Drs. E.C. Munter (studiecoördinaat).

Contact

Inhoudelijke informatie bij de (groeps)docent van het Themacollege.

Opmerkingen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis. Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het themacollege.