Studiegids

nl en

Geloof aan de Goden. Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen; kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de herziene druk en verder), wordt aanbevolen.

Beschrijving

In dit hoorcollege worden enkele thema’s uit de rijke geschiedenis van de religie in de antieke wereld, dat wil zeggen, van de Bronstijd tot in de 4de eeuw n.C., nader uitgediept. Na een algemene inleiding komen zaken aan de orde als veelgodendom, religieuze organisatie en priesterschap, gedachten over dood en hiernamaals, goddelijk ingrijpen en (nood)lot, divinatie, offer en wijgeschenk, gebed, heilige ruimte en heilige tijd.
Deze en verdere thema’s zullen gevolgd worden door de hele antieke wereld (het Oude Nabije Oosten, Egypte, Griekse wereld, Romeinse rijk), maar het accent zal liggen op de Griekse religie, op zichzelf beschouwd en in relatie tot de andere religieuze tradities waarmee de Griekse wereld in contact kwam.

Leerdoelen

Na het volgen van dit college heeft men een globale kennis van de geschiedenis van de religie in de Mediterrane wereld en het Nabije Oosten in de drie millennia vóór de vestiging van het christendom, en een inzicht in de belangrijkste thema’s van de godsdienstgeschiedenis in het algemeen.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Blackboard wordt niet gebruikt; er is wel een website, zie www.oudegeschiedenis.info of www.ancient-history-online.info

Literatuur

Sarah Iles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004) ISBN 0674015177. Hieruit: pp. ix-xiv, 1-240, en 657-667, en van pp. 243-656 van ieder thema de introductie en de delen over Griekenland, Etrurië en Rome
Zie onder bij opmerkingen!!

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Dhr Dr. F.G. Naerebout

Opmerkingen

  • Het is ook mogelijk dit college voor 10 ECTS te volgen; in dat geval dient meer literatuur bestudeerd te worden: zie de website.

  • Voor studenten van GLTC is dit college gecombineerd met het Methodenblok OG 5 ECTS: zij bestuderen alleen de collegestof en NIET de literatuur. Daarnaast melden zij zich aan voor het tentamen “Geloof aan de goden GLTC (TEN)” met studiegidsnr 5772K1113T