Studiegids

nl en

Geschiedenis van het antisemitisme

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Antisemitisme heeft een zeer lange geschiedenis. In West Europa vonden de eerste antisemitische uitbarstingen plaats in 1096 tijdens de eerste kruistochten. In voorafgaande eeuwen hadden bisschoppen en kerkvaders zich al vaak zeer negatief uitgelaten over de joden, zonder dat dit toen al tot vervolgingen leidde. In de negentiende eeuw leidden emancipatie en industrialisatie niet tot het verdwijnen van antisemitische ideeën, maar juist tot een herleving ervan. Omdat antisemitische ideeën zo hardnekkig zijn en omdat antisemitische uitbarstingen over zo’n lange periode en in zoveel verschillende samenlevingen hebben plaatsgevonden, is historisch onderzoek op dit terrein van het grootste belang. Dit hoorcollege is bedoeld als een eerste kennismaking met deze gecompliceerde problematiek.

Leerdoelen

Kennis en inzicht in de geschiedenis van het racisme in het algemeen en het antisemitisme in het bijzonder.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Nee

Literatuur

  • Jacob Katz, From Prejudice to Destruction; anti-Semitism 1700-1933 (Cambridge Mass. 1982) ISBN 0-674-32507-9

  • Robert Chazan, The Jews of Medieval Western Christendom 1000-1500 (Cambridge Mass. 2007) ISBN 978-0521846660

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

E-mail: Dr. G.C.Quispel