Studiegids

nl en

Imperia in Azië (1500-1800)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Vanuit een vergelijkend, mondiaal perspectief behandelt dit hoorcollege een aantal belangrijke continentale, post-nomadische imperia in Azië (1500-2000). De nadruk ligt daarbij op de vraag hoe de bestuurders van deze rijken omgaan met de (semi-)nomadische wereld van Centraal Azië waar zij vaak zelf uit voortkomen.

Leerdoelen

In dit hoorcollege krijgen studenten een overzicht van de Aziatische geschiedenis vanaf c. 1500. Door de nadruk op het thema imperia ontstaat voor studenten geschiedenis de mogelijkheid om het proces van Europese expansie in Aziatische context te begrijpen. Voor bijvakkers uit de talen en culturen studies van Azië biedt het college de gelegenheid om de eigen regio te bezien vanuit een vergelijkend en mondiaal perspectief. Studenten worden uitgenodigd om te zoeken naar de grotere verbanden van, op het eerste oog los van elkaar staande, regionale (bv Europese, Indiase, Chinese) processen.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor powerpoint-presentaties, extra literatuur voor tentamen en voor praktische informatie over cursus.

Literatuur

(ten dele) John Darwin, After Tamerlane: The Global History of Empire since 1405 (London: Penguin, 2007).

Extra literatuur voor 10 ECTS is via Blackboard te downloaden

Aanmelden

Via uSis.

**Hoofdvak- en keuzevakstudenten Talen en Culturen van India & Tibet gebruiken een andere vakkode om zich aan te melden. Zie hier**

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

Dr. J.J.L. Gommans