Studiegids

nl en

Staat en natie in de Europese geschiedenis

Vak
2011-2012

Eén van de centrale thema’s in de Europese geschiedenis van zowel de vroegmoderne als de moderne tijd is staats- en natievorming. In dit college zal een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van dit thema vanaf ongeveer 1500 tot heden. Aan de orde komen ondermeer theorieën over staatsvorming, nationalisme en de opkomst van de natiestaat, het absolutisme in Frankrijk en Spanje, staatsvorming in Centraal-Europa, staatsvorming en nationalisme in de Verenigde Staten, natievorming in Frankrijk, de nationaal-socialistische en communistische staat, de verzorgingsstaat en de Europese Unie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Leerdoelen

Een overzicht hebben van de geschiedenis van de staat en de natie in Europa na 1500, inzicht hebben in deze begrippen en specifieke kenmerken daarvan.

Literatuur

  • Ernest Gellner, Nations and nationalism (Ithaca: Cornell University Press 1983 of later). ISBN 0801492637.

  • Timothy Baycroft, Nationalism in Europe 1789-1945 (Cambridge: Cambridge University Press 1998) ISBN 0521598710

  • Enkele aanvullende artikelen

Toetsing

Een schriftelijk tentamen met essayvragen en een tussentijdse opdracht.

Het is mogelijk de studielast voor dit college uit te breiden tot 10 ECTS. De daarvoor vereiste extra inspanning bestaat uit een mondeling literatuurtentamen over een van de behandelde deelonderwerpen naar keuze, af te leggen bij de betreffende docent. Neem voor de literatuur en voor de afspraak van een tentamendatum zelf contact op met de docent.

Rooster

Zie hier

Informatie

Bij de coordinator: Dr. H.J. Storm

Blackboard/webpagina

Ja, met powerpointpresentaties van de hoorcolleges.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden