Studiegids

nl en

Agressie en geweld

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In dit college wordt de vraag gesteld waarom en op welke wijze mensen in het verleden geweld gebruikten en welke rol moord en doodslag in de samenleving speelt. We bespreken in het college verschillende theorieën om golven van geweld, moord en doodslag te verklaren. We kijken daarbij naar verschillende vormen van geweld: vanuit de staat, tussen mannen en vrouwen, tussen mannen onderling, kindermoord, geweld in de naam van religie. Enkele historici, sociologen en antropologen ontwikkelden theorieën over het geweld in de samenleving. Die theorieën gaan we toetsen aan allerlei vormen van geweld in het verleden, zoals geweld onder jongeren, geweld tussen mannen en vrouwen, geweld bij sport, en geweld in naam van de godsdienst.

Leerdoelen

Dit college heeft de volgende doelen:

  1. De studenten krijgen een overzicht van de geschiedenis van geweld, moord en doodslag vanaf de late Middeleeuwen tot de 20ste eeuw.
  2. Studenten leren de bekendste theorieën kennen op gebied van de ontwikkeling van geweld en agressie.
    Studenten kunnen zelfstandig een historisch stuk schrijven waarin een bepaald aspect van geweld in het verleden wordt besproken met gehulp van een theoretische invalshoek.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

  • werkcollege

  • zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. De volgende mogelijkheden

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie
    Werkstuk telt meer voor 70%, mondelinge presentatie 30%

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Boek: Pieter Spierenburg, A History of Murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present (Cambridge: Polity Press, 2008). Te bestellen voor 25 € via: www.selexyz.nl en artikelen die ter plekke worden uitgedeeld.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: dr. Manon van der Heijden

Opmerkingen

Geen.