Studiegids

nl en

Drees en Wilhelmina en van Aletta Jacobs tot Pim Fortuyn: (auto)biografieën en politiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De autobiografie is van alle bronnen de gevaarlijkste, zo waarschuwde Jan Romein al. In dit werkcollege analyseren we een aantal biografieën en autobiografieën van mensen die een prominente rol vervulden in de Nederlandse politiek vanaf eind negentiende eeuw. We vragen ons af waarom de autobiografie zo gevaarlijk is en welke verschillen er kunnen zijn tussen een biografisch en een autobiografisch portret. We kijken daarbij naar geschreven teksten en beelden. Ook staan we stil bij de vraag wat deze documenten ons kunnen leren over politiek.
Deelnemers aan het seminar verdiepen gezamenlijk in een aantal relevante titels uit de wetenschappelijke literatuur over dit thema en doen vervolgens eigen onderzoek naar een (auto)biografie.

Leerdoelen

  • Bestuderen en presenteren van relevante literatuur

  • Reflectie op autobiografie en biografie.

  • Zelfstandig verrichten van onderzoek.

  • Opzetten en uitwerken van een eigen onderzoeksopzet, schrijven van een onderzoeksverslag op basis van literatuur en bronnenonderzoek.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk

  • referaat, mondelinge presentatie, inclusief power-point

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Mw.dr. M.W.F. van der Steen