Studiegids

nl en

Abschiede und andere Liebesgedichte BA

Vak
2011-2012

Toelatingseisen

Reguliere 3e-jaarsstudenten; voor anderen: goede passieve kennis van het Duits

Beschrijving

Tussen ‘Du bist mîn, ich bin dîn’ en bovenstaand citaat liggen ogenschijnlijk werelden. In elk geval liggen er ongeveer 800 jaar (literatuur-)geschiedenis tussen de gedichten waaraan deze regels ontnomen zijn. In dit college wordt liefdespoëzie uit de periode tussen de 12e en de 21e eeuw behandeld. Dat gebeurt niet chronologisch maar aan de hand van thema’s als: liefde en vriendschap, geestelijke en lichamelijke liefde, liefde en scheiding, liefdesdood etc. Verschillende concepten van het begrip liefde worden in hun culturele context besproken. Daarbij wordt eveneens op vormaspecten ingegaan.

Leerdoelen

De studenten

  • hebben inzicht in en kennis van de relevante verschijnselen en ontwikkelingen in de Duitstalige poëzie vanaf de Middeleeuwen (met een zwaartepunt op de twintigste/eenentwintigste eeuw); – hebben inzicht in en kennis van de voor de analyse van die poëzie relevante poëzie- en cultuurtheoretische aspecten; – hebben kennis van en inzicht in in de belangrijkste theorieen om de primaire teksten te analyseren en vanuit wetenschappelijk oogpunt te becommentarieren; – zijn in staat zelfstandig aan het onderwerp van het college gerelateerde eenvoudige onderzoeksvragen formuleren; – zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden mét link naar het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Hoorcolle (1 uur) en werkcollege (2 uur)

Toetsing

Mondelinge presentatie (20%) en schriftelijk werkstuk (80%)

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

  • Deutsche Liebeslyrik. Hg. von Hans Wagener. Stuttgart: Reclam, rev. Ausgabe 1995; – Dieter Burdorf: Einführung in die Gedichtanalyse. 2., überarb. u. aktualisierte Aufl., Stuttgart/ Weimar (Metzler) 1997; – Verdere literatuur wordt ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. A. Visser