Studiegids

nl en

Letterkunde van Spaans Amerika II. Het beeld van de ander.

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In dit vak wordt kritisch gekeken naar Latijns-Amerikaanse beelden en opvattingen die ontstaan zijn in een zoektocht naar de eigen identiteit. We beginnen met het analyseren van Europese reisverslagen om te kijken hoe daarin een beeld van de Latijns-Amerika werd gecreëerd, ook zullen we zien hoe die beelden terugkomen in de hedendaagse berichtgeving over het continent. Vervolgens bestuderen we Latijns-Amerikaanse literatuur die door beelden een dialoog aangaat met die eeuwenoude stereotypen. Identificatie, verwerping, parodie zijn enkele van de strategieën die Latijns-Amerikaanse kunst gebruikt om vragen te stellen over de Ander en het Zelf.

Leerdoelen

  • Oefening in schrijven van letterkundige analyses in de vorm van korte wekelijkse opdrachten

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Elementaire leesstrategieën en basisbegrippen uit de literatuurwetenschap toepassen op Latijns-Amerikaanse teksten in het Spaans

  • Postkoloniale en post-westerse literatuur theorieën (vooral Latijns-Amerikaanse) toepassen op Latijns-Amerikaanse literatuur en orale tradities rond het thema interculturaliteit.

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Opdrachten en tentamen

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

Blackboard geeft informatie over het vak en de literatuur.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. N. Timmer tel:071-5272184,
Dr. A. Churampi tel: 071-5272064.