Studiegids

nl en

Inleiding in de taal- en letterkunde van Brazilië

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus geeft essentiële informatie over de vorming van de cultuur van Brazilië het ontstaan van Portugals kolonie in Amerika; de mythe van Paraguaï en Caramuru; de kannibalen in de twintigste eeuw; God voor eeuwig verloren in de binnenlanden en de moed van de goddelozen in favela en voorstad. De wederwaardigheden van het Portugees in Brazilië fonetische, morfologische en syntactische verschillen; de invloed van de inheemse en de Afrikaanse talen op de Braziliaanse woordenschat.

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

  • kennis van en inzicht in een klein maar representatief corpus van teksten uit de Braziliaanse letterkunde en zijn stromingen en over eerste inzichten in de totstandkoming van het Portugees van Brazilië;

  • het vermogen de genoemde werken en stromingen te plaatsen in het kader van de literatuur- en taalwetenschap en van de culturele geschiedenis van Latijns-Amerika.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

De ingeleverde schriftelijke opdrachten voor de werkcolleges en het cijfer voor de toets na de zevende week maken de helft van het eindcijfer uit; de andere helft van het eindcijfer bestaat uit het tentamen in januari.

Blackboard

Het programma Blackboard zal worden gebruikt voor de bekendmaking van de te distribueren teksten en de inlevering van de opdrachten.

Literatuur

Syllabus en teksten tijdens het college te distribueren.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. R.J.M. Ploegmakers, tel. 071- 527 2644.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.