Studiegids

nl en

Workshop Taalkunde: Het leren van het Spaans

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Minimaal Spaans M4 niveau

Beschrijving

Dit vak heeft twee delen: a) een verdieping in de theorieën van de Spaanse taalkunde en b) een theoretische benadering van en perspectieven voor het Spaans als tweede taal.

Leerdoelen

De student kan haar/zijn eigen standpunt innemen over een wetenschappelijk betoog op het theoretische gebied van tweede taalverwerving. De student zal logisch kunnen redeneren, onderzoeksverslagen kunnen lezen en inzicht hebben in de opzet, uitwerking en geldigheid van de resultaten van onderzoek op het gebied van taal beschrijven, taal leren en tweetaligheid.

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt:

  • wekelijkse opstellen

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie
    Het cijfer van het werkstuk is 50% van eindcijfer, de presentatie 20% en de wekelijkse opstellen 30%. Zonder de presentatie en/of alle wekelijkse opstellen zal er geen cijfer worden gegeven.

Blackboard

Informatie over colleges en bibliografie vind je op Blackboard

Literatuur

Nader bekend te maken. Afhankelijk van de keuze van thema’s worden de artikelen geselecteerd.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. A. Saab
Mgr. Mercedes Pujalte

Opmerkingen

Deze cursus kan eventueel als 1e accent taalkunde tellen.