Studiegids

nl en

Amerikaanse Ideeëngeschiedenis

Vak
2011-2012

Minor Amerikanistiek: 5 ECTS
Hoofdvakstudenten Geschiedenis: 10 ECTS

Toegangseisen

(Voor Geschiedenis-studenten: beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald)

Beschrijving

Deze cursus, die een verdieping biedt van de stof van de Introductiecursus, behandelt de verschillende intellectuele tradities in de Verenigde Staten met behulp van enkele van hun bekendste vertegenwoordigers. Aan bod komen onder andere het Puritanisme in de persoon van Jonathan Edwards, het idealisme en de Romantiek zoals vertegenwoordigd door Ralph Waldo Emerson, het pragmatisme van William James en het gedachtegoed van Charlotte Perkins Gilman en W.E.B. Du Bois over respectievelijk de status van vrouwen en zwarten.

Leerdoelen

Een overzicht van de Amerikaanse ideeëngeschiedenis, inzicht in enkele sleutelbegrippen en specifieke kenmerken daarvan.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50%)

  • referaat (20%)

  • participatie tijdens discussie (30%)

10 ECTS:

  • paper (50%)

  • referaat (20%)

  • participatie tijdens discussie (30%)

Blackboard

Ja

Literatuur

Alle studenten: David Hollinger en Charles Capper, The American Intellectual Tradition, 2 parts (New York: Oxford University Press, 6th ed., 2011).

Instaptoets (voor Geschiedenis-studenten): Bruce Kuklick, A History of Philosophy in America, 1720-2000 (Oxford Univ. Press, 2003)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure

Contact

E-mail: dr. E.F. van de Bilt