Studiegids

nl en

Uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college zal worden ingegaan op de vier belangrijkste uitvoerende kunstvormen in het Midden-Oosten en Centraal Azië, n.l. muziek, theater, film en nieuwe media (televisie en internet). De Arabische, Perzische en Turkse wereld zullen hierbij beurtelings aan bod komen. Een groot deel van het college zal worden ingevuld met het tonen en analyseren van audiovisueel materiaal. Het doel van dit college is naast het bestuderen van relevante vakliteratuur, het leren evalueren en analyseren van een voorstelling van een van de deelgebieden. Het individueel bezoeken van een toneelvoorstelling of een concert gerelateerd aan het Midden-Oosten of Centraal-Azië vormt een vast onderdeel van dit college.

Leerdoelen

Dit college beoogt inzicht te bieden in de manier waarop in het Midden-Oosten en in Centraal-Azië uitvoerende kunsten in heden en verleden worden gepresenteerd. Bovendien leert de student een film en een theater- of muziekvoorstelling te evalueren en analyseren door middel van een wetenschappelijk verantwoord verslag en een presentatie.

Rooster

LET OP: het 2e college op 19 september 2011, zal plaatsvinden op een andere tijd, namelijk van 19-21 uur in LIPSIUS/227. Het college (inleiding klassieke Arabische muziek van het Midden-Oosten) zal worden gegeven door dr. A.H. van Oostrum (UvA).

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

De toetsing wordt tijdens het eerste college besproken. Onderdeel van de toetsing zijn in ieder geval een schriftelijk tentamen en een verslag + presentatie van een individueel te bezoeken voorstelling.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard

Literatuur

Wordt opgegeven via blackboard

Aanmelden

Aanmelden via usis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P. de Bruijn, dr. G.R. van den Berg, dr. D. Heshmat

Opmerkingen

Voor het voorstellingsverslag/presentatie is het niet mogelijk verslag te doen van een film, ook al is de film vertoond in een filmhuis of bioscoop. Suggesties voor te bezoeken voorstellingen worden via Blackboard en tijdens college gegeven. Bij twijfel is het verstandig eerst contact op te nemen met één van de docenten.