Studiegids

nl en

Het Moderne Midden-Oosten

Het islamitische Midden-Oosten is een regio die in onze moderne wereld sinds jaar en dag een grote rol speelt. Natuurlijk staat de islam en haar politieke uitingen meer dan ooit in het middelpunt van de actualiteit maar deze regio is meer dan alleen een islamitische streek. Het is een regio met een rijke en diverse cultuur en geschiedenis, die we bestuderen aan de hand van uiteenlopende bronnen zoals Perzische poëzie, moderne Turkse romans, de materiële cultuur van de regio en Arabische dialecten. Maar niet alleen vanuit cultureel perspectief, ook sociaalwetenschappelijk is de regio interessant: etnische en godsdienstige groepen, familieverhoudingen, nationale ideologieën komen ook in deze minor aan bod.
Studenten die meer geïnteresseerd zijn in de Islam, kunnen beter kiezen voor de minor Islamologie.

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten 5
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5

Kies één van de volgende vakken:

Culturele antropologie van het Midden-Oosten 5
History of modern Iran 5

Tweede semester

History of the Middle East 2 (1500-present) 5

Kies twee vakken:

Politics and Islam 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Literatuur van het Midden-Oosten 1 5

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Mw. dr. D Heshmat
Informatie: d.heshmat
Aanmelding: via uSis

Het islamitische Midden-Oosten is een regio die in onze moderne wereld sinds jaar en dag een grote rol speelt. Natuurlijk staat de islam en haar politieke uitingen meer dan ooit in het middelpunt van de actualiteit maar deze regio is meer dan alleen een islamitische streek. Het is een regio met een rijke en diverse cultuur en geschiedenis, die we bestuderen aan de hand van uiteenlopende bronnen zoals Perzische poëzie, moderne Turkse romans, de materiële cultuur van de regio en Arabische dialecten. Maar niet alleen vanuit cultureel perspectief, ook sociaalwetenschappelijk is de regio interessant: etnische en godsdienstige groepen, familieverhoudingen, nationale ideologieën komen ook in deze minor aan bod.
Studenten die meer geïnteresseerd zijn in de Islam, kunnen beter kiezen voor de minor Islamologie.