Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Vedisch Sanskrit 2

Vak
2011-2012

Toegangseisen

vervolg op Vedisch Sanskrit 1. Zie daar voor meer gegevens.

Beschrijving

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Prof. dr A. Lubotsky