Studiegids

nl en

Middeleeuwse paleografie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het doel van deze inleidende cursus is het leren lezen van middeleeuws schrift. Het accent ligt op het lezen van teksten uit de late Middeleeuwen (14de- 15de eeuw). De meeste teksten betreffen archiefstukken en zijn geschreven in het Middelnederlands. Het college bereidt voor op archiefonderzoek, met name in het kader van de seminars Middeleeuwse Geschiedenis. Toch is het hulpvak ook interessant voor studenten die zich niet verder willen specialiseren in de Middeleeuwse Geschiedenis maar graag eens kennis willen maken met eeuwenoude geschreven documenten. Tijdens het college wordt aandacht besteed aan de specifieke moeilijkheden bij het lezen van middeleeuwse handschriften en aan de historische context van de documenten. Het college wordt afgesloten met een bezoek aan het Nationaal Archief de Den Haag.

Leerdoelen

  • Lezen van laatmiddeleeuws schrift

  • Kennis op van de ontwikkeling van het middeleeuws schrift en van de middeleeuwse kalender

  • Begrip van middeleeuwse teksten

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Excursie

Toetsing

Wekelijkse opdrachten via Blackboard. Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (ca. 40%) en een afschrift van een middeleeuwse tekst (ca. 60%).

Blackboard

Bij deze cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard, zowel voor de wekelijkse opdrachten als voor de communicatie.

Literatuur

R. Clemens, T. Graham, Introduction to manuscript studies (Ithaca 2007)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dhr Dr. R. Stein.