Studiegids

nl en

Archivistiek: hoe vind ik mijn weg in de archieven?

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Hoe vind ik mijn weg in de archieven? Wat zijn archieven? Wat moet ik weten om ze op een verantwoorde manier te kunnen gebruiken voor mijn onderzoek? Deze vragen staan centraal in dit college. Archieven zijn niet gevormd met de bedoeling om als historische bron te dienen. Archieven zijn het resultaat van informatie-uitwisseling tussen personen en/of instellingen, of omdat men gegevens wilde vastleggen voor hergebruik. Bijvoorbeeld om verantwoording af te kunnen leggen of om als bewijs te dienen. Sommige informatie moest geheim blijven, terwijl andere informatie juist makkelijk raadpleegbaar moest zijn. Het toegankelijk houden van de informatie voor de eigen organisatie was vooral bij de van oudsher grote informatieproducerende instellingen – zoals de overheid – een voortdurende bron van zorg en leidde tot verschillende archiefstelsels.
Voor de historicus die onderzoek wil doen in de archieven is kennis van vorming, bewaring en ordening van oude en moderne archieven onontbeerlijk. Tijdens het college maakt de student aan de hand van afwisselend archieftheorie en concrete opdrachten kennis met de verschillende archiefstelsels, het apparaat dat ter beschikking staat voor het doen van archiefonderzoek, de ontwikkeling van het openbaar archiefwezen en oefent hij in de methodiek van het archiefonderzoek. Tijdens het college wordt een bezoek gebracht aan een archiefinstelling en in een aantal colleges wordt met origineel archiefmateriaal gewerkt.

Leerdoelen

Kennis van vorming, bewaring en ordening van oude en moderne archieven met het doel ze op effectieve manier te kunnen gebruiken, zelfstandig kunnen werken in de meest voorkomende archiefstelsels, het zelfstandig kunnen hanteren van het apparaat dat de archiefgebruiker ter beschikking staat. De student is in staat relevante archieven te vinden ter beantwoording van een door hem/haar geformuleerde onderzoeksvraag.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (60%)

  • Werkcollege (40%) met excursie

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen en open vragen. (70%)

  • Onderzoeksopdracht (30%)

Blackboard

Les- en oefenmateriaal wordt via blackboard beschikbaar gesteld.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dhr Prof.dr. K.J.P.F.M. Jeurgens
Website: Homepage

Opmerkingen

Geen.