Studiegids

nl en

De economische crisis in historisch perspectief

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Is de huidige mondiale economische recessie veroorzaakt door de versnelde globalisering van de wereldeconomie en de daarmee gepaard gaande toename van de liquiditeit sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw? Algemener gesteld, zijn terugkerende crises
onvermijdelijk geworden in de huidige economie? Dit seminar pakt dergelijk grote en zeer actuele onderwerpen aan door een historisch
perspectief te bezigen. We kijken terug op economische crises, die zich sinds de jaren zeventig hebben voorgedaan, bij voorbeeld in
Scandinavië begin jaren negentig, in Mexico rond 1995 en in Oost-en Zuidoost-Azië in 1997/98. Uiteindelijk doel is om te begrijpen hoe de subprime-crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt zo’n grote impact heeft gehad en inzicht te krijgen in de beleidsopties ter
bestrijding van de recessie, onder meer in breed EU-verband. Als achtergrondkennis is de stof van het hoorcollege ‘Geschiedenis van
de wereldeconomie in de twintigste eeuw’ onontbeerlijk. Kennis van het hulpvak ‘Statistiek voor historici’ is handig maar niet strikt
noodzakelijk.

Leerdoelen

  • inzicht in verschijnselen als economische globalisering en economische crisis

  • vaardigheid in vinden en verwerken van recente economisch-historische informatie, deels via internet

  • verder ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke rapportage van economisch-historische analyse

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

Referaten en actieve deelname aan discussie (30%), werkstuk over eigen onderzoek (70 %).

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • Ter voorbereiding leest men: Paul Krugman, The return of Depression economics and the crisis of 2008 (Londen 2008).

  • Tijdens het college worden hoofdstukken bestudeerd uit onder meer: Carmen M. Reinhart en Kenneth S. Rogoff, This time is different; Eight centuries of financial folly (Princeton 2009) en Nouriel Roubini (m.m.v. Stephen Mihm), Crisis economics; A crash course in the future of finance (Londen 2010).

  • Aanpalende artikelen worden op het college verstrekt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dr. J.T. Lindblad

Opmerkingen

Geen.