Studiegids

nl en

Van pelgrim tot tourist: de geschiedenis van Spanje als reisbestemming

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Vanaf de ontdekking in de Middeleeuwen van het graf van de Heilige apostel Jacobus aan de kust van Galicië tot aan de bestorming van de costa’s in de twintigste eeuw, is Spanje een geliefde –en soms gehate- reisbestemming voor bewoners uit de meer noordelijk gelegen streken van Europa. Wat lokt deze reizigers naar Spanje? Het antwoord op deze vraag zal niet altijd hetzelfde luiden. In de zestiende eeuw was men bijvoorbeeld doodsbang voor het Spaanse klimaat, terwijl datzelfde aspect in de twintigste eeuw juist de kern van de aantrekkingskracht vormde. Zag men Spanje als onderdeel van Europa of vormde juist het anders zijn van Spanje een reden om de reis te ondernemen. We gaan proberen het mysterie van Spanje te ontrafelen aan de hand van oude en minder oude reisbeschrijvingen en verslagen. Er is ruimte voor onderzoek naar reizigers uit de Nederlanden, het Roomse Rijk, Engeland en Frankrijk. De uiteindelijke afbakening van het onderwerp zal bepaald worden door de interesse van de deelnemers.

Leerdoelen

Kennis van de Europese en Spaanse cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne en contemporaine tijd; ervaring opdoen met het werken met reisverslagen en het plaatsen daarvan binnen de historische context; inzicht in de werking van beeldvorming.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

Instaptoets in week 2 over de hierboven opgegeven literatuur (10%); referaat (10%); toets over de literatuur op college (10%); werkstuk (70%). Alle afzonderlijke onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Blackboard

Aanwezig.

Literatuur

Raymond Carr, ed. Spain. A history (Oxford University Press 2000)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure

Contact

Email: Dr. R.P. Fagel

Opmerkingen

Geen.