Studiegids

nl en

Kennis en macht: Wetenschap in Nederlands-Indië, 1750-1850

Vak
2011-2012

Deze cursus vervangt het seminar “White Mughals: Europese avonturiers in India (1750-1850)”

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In de periode 1750-1850 werd Europa overspoeld door geografische kennis en natuurhistorische objecten uit (Zuidoost-)Azië en de Stille Zuidzee. Nog onbekende gebieden werden in kaart gebracht en de verzamelingen en musea in Parijs, Londen, Berlijn, Amsterdam, Haarlem, Middelburg en Leiden groeiden snel. In vaak rijk geïllustreerde boeken informeerden niet alleen reizende wetenschappers, maar ook avonturiers en dienaren van de opkomende koloniale mogendheden hun Europese lezers over de samenlevingen en natuur van India en de uitgestrekte Maleisische archipel. Het aantal personen dat zich opwierp als deskundigen van mensen, talen, planten en dieren uit die regio nam fors toe. In dit college analyseren we diverse reizigers die in de periode 1750-1850 naar Nederlands-Indië vertrokken en daar nieuwe kennis in vorm van gedroogde planten, geprepareerde dieren, schedels, botten, dagboeken, veldaantekeningen, schetsen, lijsten, tabellen, etc. vergaarden. Centrale vragen in het college zijn:

 1. Welke economische en politieke context ligt ten grondslag aan deze enorme groei van regionale kennis?
  1. Hoe werden ter plekke natuurhistorische objecten vergaard?
  2. Op welke manier werden lokale samenlevingen en natuur in kaart gebracht?
  3. Wat gebeurde met al deze kennis en objecten in Nederland?
  4. Welke gevolgen had dit voor de wetenschappelijke studie van mens en natuur in de loop van de negentiende eeuw?

Leerdoelen

Bestuderen van (on)uitgegeven primaire bronnen; grondige kennis van de koloniale geschiedenis van Indonesië en wetenschapsgeschiedenis in de genoemde periode.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

 • Instaptoets (10 %)

 • Referaat (20 %)

 • Werkstuk (70 %)

Blackboard

Ja.

Literatuur

 • J. van Goor. Prelude to Dutch colonialism. The Dutch in Asia. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2004.

 • D. N. Livingstone. Putting science in its place. Geographies of scientific knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dhr. A. Weber