Studiegids

nl en

Christenvervolging en martelaarschap in de Romeinse wereld

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor geschiedenisstudenten: beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Het christendom verkeerde in het Romeinse Rijk bijna drie eeuwen lang in de positie van een buiten de wet geplaatste religie. Dit betekent niet dat de christenen voortdurend vervolgd werden, wel dat er af en toe kortstondige en lokaal begrensde vervolgingen plaats hadden. Vanaf het midden van de derde eeuw werden er ook tot driemaal toe door de keizers vervolgingen gelanceerd. Hoe is deze toestand enigszins te begrijpen? Welke factoren speelden een rol bij de verschillende vervolgingen? Hoe was de houding van de christenen zelf hierin – en met name: welke rol speelde de christelijke opvatting van het martelaarschap? Wat voor rol speelden verder de martelaarsberichten (historische en fictieve) hierbij? Deze en vergelijkbare vragen zullen in dit college aan de orde komen. Zoveel mogelijk zullen we daarbij ook de antieke bronnen (in vertaling) laten spreken.

Leerdoelen

Vaardigheid in het verzamelen en kritisch lezen van de bij het onderwerp passende literatuur; het formuleren van één of meer vruchtbare vraagstellingen; het verkrijgen van enige kennis van en inzicht in het onderwerp; het op de juiste wijze presenteren daarvan in de vorm van referaten en een werkstuk.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

De literatuur wordt op het eerste college bekend gemaakt en hoeft niet vooraf bestudeerd te worden.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dr. H.W. Singor.