Studiegids

nl en

Conflict en conflictbeheersing in de steden rond de Noordzee en Oostzee tot ca. 1600

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Omgaan met conflicten is een probleem van alle tijden. Hoe kun je verschillende types conflicten tussen individu’s en groepen het beste oplossen? Ook in de middeleeuwse stad speelde deze vraag. De opkomst van steden in de Noordzee en Oostzee regio ging gepaard met de ontwikkeling van verschillende vormen van conflictbeheersing. De groeiende verschriftelijking laat zien hoe de normen van conflictbeheersing zich ontwikkelden, en tegelijk is er een rijkdom aan bronnen over hoe het in de praktijk gebeurde. In dit college worden er verschillende types conflicten en conflictbeheersing die in deze steden voorkwamen besproken. Bijzondere aandacht zal er zijn voor conflicten die uit handel en uit contact met vreemdelingen voortvloeiden. Bijvoorbeeld: Hoe loste men een ruzie over vervalste goederen op? Wat deed men met een vreemdeling die iemand in een kroeg heeft verwond? En hoe keken de verschillende partijen naar een en hetzelfde conflict? Aan de hand van specifieke casussen wordt de verloop van conflictbeheersing in een historische eigentijdse context geplaatst, en wordt de ontwikkeling op langere termijn geschetst.

Leerdoelen

  • Inzicht in de basisprincipes van de theorieën van conflict en conflictbeheersing

  • Conflicten en conflictbeheersing in de middeleeuwse steden in een bredere context kunnen plaatsen

  • Vertrouwd raken met de methodes waarmee middeleeuwse conflictbeheersing kan worden geanalyseerd, en met de manieren waarop analyses kunnen worden gepresenteerd

  • Het onder begeleiding zelfstandig opzetten, uitvoeren en schriftelijk en mondeling presenteren van een eigen onderzoek.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

Van de studenten wordt verwacht dat ze zich zelfstandig zullen verdiepen in een in overleg vast te stellen deelaspect of casus en daar een schriftelijke en mondelinge presentatie over voorbereiden. Weging van de onderdelen: werkstuk (50%), collegeparticipatie (25%) en referaat (25%).

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van onderzoeksmateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Mw Dr. J.J. Wubs-Mrozewicz

Opmerkingen

Geen.