Studiegids

nl en

Aantrekkingskracht van de stad

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In het maatschappelijk debat lijken Polen en andere Oost-Europese migranten uit te groeien tot de nieuwe zondebok,
net als een halve eeuw jaar geleden de komst van arbeidsmigranten uit mediterrane landen. Keer op keer legt hun aanwezigheid
de spanning bloot tussen het zelfbeeld van Nederland en de behoeften van de arbeidsmarkt. In dit seminar gaan we na welke parallellen
er bestaan tussen ‘gastarbeiders’ toen en nu. Klopt de stelling dat migranten en steden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden? En
zo ja, wat zijn de maatschappelijke bijeffecten van die vorm van migratie. Het accent zal liggen op Den Haag en de regio daaromheen.

Leerdoelen

  • Opdoen van onderzoeksvaardigheden in de sociale geschiedenis

  • Inzicht inde relevant literatuur rond rechtspraak en criminaliteit van jongeren.

  • Opstellen van een analytisch en gestructureerd onderzoeksverslag rond het thema conflictregulering en geweld.
    Kennis en inzicht in de manieren waarop tussen 1400 en 1900 met geweld en conflicten werd omgegaan en welke rol burgers en rechterlijke instanties bij geweld en conflicten speelden.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

Wordt nader bekend gemaakt.

Blackboard

-

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

Opmerkingen

Geen.