Studiegids

nl en

Jongeren en criminaliteit

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Het criminele gedrag van jongeren is een thema waarover wetenschappers, juristen en journalisten hevige debatten voeren. Hoe komt het dat jongeren crimineel zijn? Moeten ze harder worden aangepakt, zijn ze lui, ligt het aan sociale en economische omstandigheden of is crimineel gedrag een afwijking?
In dit college zullen we aan de hand van oude rechterlijke bronnen onderzoek doen naar het criminele gedrag van jongeren vanaf ongeveer 1500 tot nu. We proberen het criminele gedrag van jongeren te traceren en te kijken hoe er over criminele jongeren werd gedacht. Maakten rechters vroeger een onderscheid tussen jongeren en volwassenen en hoe werden criminele jongeren behandeld?

Leerdoelen

  • Opdoen van onderzoeksvaardigheden in de sociale geschiedenis

  • Inzicht inde relevant literatuur rond rechtspraak en criminaliteit van jongeren.

  • Opstellen van een analytisch en gestructureerd onderzoeksverslag rond het thema conflictregulering en geweld.
    Kennis en inzicht in de manieren waarop tussen 1400 en 1900 met geweld en conflicten werd omgegaan en welke rol burgers en rechterlijke instanties bij geweld en conflicten speelden.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt.

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie
    Het werkstuk vormt 70% van het cijfer, het referaat 30%.

Blackboard

Ja. Ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Wordt tijdens eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Mw Dr. M.P.C. v.d. Heijden

Opmerkingen

Geen.