Studiegids

nl en

'Double agents': diplomaten, informanten, makelaars, ritselaars en bedriegers

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald. Enige praktische ervaring met oud schrift strekt tot aanbeveling.

Beschrijving

In de vroegmoderne tijd leidden veel diplomaten, handelaren, bankiers en grote kunstenaars een dubbel leven. Diplomaten hielden zich, bijvoorbeeld, niet alleen bezig met politieke zaken, maar bemiddelden ook in de aankoop van luxe goederen en kunstobjecten in opdracht van hun superieuren. Niet zelden hielden ze er ook een eigen handel in allerlei waren op na. Vorsten en gezagsdragers schakelden ook dikwijls handelaren en kunstenaars in om voor hen politieke informatie in te winnen. Wat deze ‘double agents’ gemeen hadden was dat zij over een uitgebreid internationaal netwerk konden beschikken van contactpersonen die hun van de gewenste informatie of middelen konden voorzien. Het was geen uitzondering in de vroegmoderne tijd dat vorsten en regeringen gebruik maakten van buitenlanders voor de behartiging van hun belangen of om politiek gevoelige informatie te verkrijgen. Doordat deze makelaars meestal voor meerdere opdrachtgevers werkten, liepen ze meermaals de kans van verraad te worden beschuldigd met alle gevolgen van dien. Ook in de Republiek opereerden deze ‘double agents’. In dit werkcollege zal een aantal van deze personen als illustratieve voorbeelden in hun historische context worden bestudeerd en gezocht worden naar overeenkomsten en verschillen in hun handelen.

Leerdoelen

  • Het verwerven van inzicht in de geschiedenis van de buitenlandse politiek en diplomatie van de Republiek in de zeventiende eeuw

  • Het verwerven van inzicht in netwerkanalyse

  • Het gezamenlijk en individueel analyseren van historische problemen

  • Het uitvoeren van literatuur- en bronnenonderzoek,

  • Het mondeling en schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Seminar.

Toetsing

  • Instaptoets

  • Referaat

  • Werkstuk

Blackboard

Aanwezig.

Literatuur

Zie Blackboard.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

Geen.