Studiegids

nl en

Japanse verhalen

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college onderzoekt noties van “literatuur”, “kunst” en “verbeelding” in Japan, door de geschiedenis heen. Het college biedt een inleiding in hoogtepunten van Japanse literatuur (incl. poëzie) in de meest brede zin. Aan de hand van vertaalde tekst- en beeldfragmenten (incl. film) worden thema’s en technieken van verhalen behandeld en daarmee een beeld geschetst van de rol van “verbeelding” in Japanse cultuurgeschiedenis.

Leerdoelen

  • Kennismaking met Japanse literatuur en visuele media (o.a. film) door de eeuwen heen.

  • Inzicht in methodes en benaderingen waarmee Japanse literatuur en visuele media (o.a. film) kunnen worden bestudeerd.

  • Deze kennis en vaardigheden kunnen worden uitgebouwd in BA2 en BA3 focuscolleges literatuur, film en kunst

Studielast

5 ects / 140 uur (12 colleges; 116 uur tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college)

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamens met korte open (invul)vragen (85%)

  • postings op Blackboard (15%)

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor informatie en postings.

Schrijf u ook in op de blackboard site voor dit college.

Literatuur

  • Paul Varley, Japanese Culture, fourth edition (University of Hawai’i Press, 2000) . (ISBN-10: 0-8248-2152-1.). Te bestellen via een boekhandel of bv. www.amazon.com. Dit boek wordt ook gebruikt voor het BA1-college Cultuurkunde van Japan.

  • Murakami Haruki, Blinde wilg, slapende vrouw, vert. Elbrich Fennema (Uitg. Atlas).

  • Reader (via Studiepunt Geesteswetenschappen, Lipsius-gebouw).

  • AANBEVOLEN: Jos Vos, Eeuwige reizigers (Uitg. De Arbeiderspers, 2008.)

Aanmelden

Inschrijven is verplicht via uSis .
Schrijf u ook in op de Blackboard site voor dit college.

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof. Dr. I.B. Smits

Opmerkingen

Note for possible study abroad or exchange students: The course will be given in Dutch