Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van Japan tot 1868 5
Japanse verhalen 5
Structure: Japanese Grammar I 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie Ia 5
Teksten: beginners niveau I 5

Tweede semester

Modern Japanese History 5
Structure: Japanese Grammar II 5
Cultuurkunde: kunst en materiële cultuur van Japan 5
Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie Ib 5
Teksten: beginners niveau II 5

Kies één BA-seminarvak van 5 ECTS:

BA1 Seminar Sociologie: een Introductie 5
BA1-seminar: Art & Visual studies of Japan 5
BA1-seminar: Politieke Economie 5
BA1-seminar: Religie van Japan 5
BA1-seminar: Vanzelfsprekend Japans - inleiding tot volkskunde/minzokugaku 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (III) 5
Teksten: licht-gevorderd niveau I, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5

Keuzevak

Gedeeld onderwijs. Keuzevak bij Koreaans, Chinees, Zuid Azië (India en Tibet) of Zuid-Oost Azië (Indonesië) 5.0 ECTS

en kies twee onderstaande Focus 1+2 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 1+2: Identity and Difference in Japanese Society 5
Focus Hoorcollege 1+2: Film in Japan 5
Focus 1+2: Art & visual studies of Japan: Gender and Art 5
Focus 1+2: Economische ontwikkeling van Japan 5
Focus 1+2: Recht en Samenleving 5
Focus 1+2: International Relations of Japan 5
Focus 1+2: Japanse religie: Boeddhisme en Shinto 5
Focus 1+2: Aspects of Japanese as a second language 5
Focus Lecture 1&2: Sociology: Postwar Japanese Society 5

Tweede semester

Inleiding Klassiek Japans 5
Taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (IV) 5
Teksten: licht-gevorderd niveau II, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5

Keuzevak

Gedeeld onderwijs. Keuzevak bij Koreaans, Chinees, Zuid Azië (India en Tibet) of Zuid-Oost Azië (Indonesië) 5.0 ECTS

en kies twee Focus 3+4 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 3+4 Lecture Focus Sociology: Youth, Family and Intergenerational Relations in Japan 5
Focus 3+4: Constructing social problems, scandals and controversy in Japan 5
Focus 3+4: The Intellectual History of the Edo Period 5
Focus 3+4: Introduction to Japanese linguistics 5
Focus 3+4 (lecture): Material Culture of Modern Japan 5
Focus 3+4: Pelgrimage in Japan 5
International Political Economy of China 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Taalverwerving IIIa: conversatie & luistervaardigheid, teksten 5
Keuzeruimte 15

Kies twee focus 5a+6 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 5a+6: Premoderne Teksten (Klassiek Japans) 5
Focus 5a+6: Boeken om te leren en om te lachen: De informatierevolutie van vroegmodern Japan 5
Boeddhisme en Shinto: doctrine en praktijk 1 5
Focus 5a+6: Verbeelde ruimten: tuinen in Japanse literatuur en kunst I 5
Focus 5a+6: Japanese Fascism I 5
Focus 5a+6: Culturele Antropologie: Identiteit en Verandering I 5
Focus 5a+6: Sociologische Perspectieven op Criminaliteit en Deviant Gedrag in Japan I 5
Focus 5a+6: Sociolinguistics and discourse I 5
Focus 5a+6: Wetenschappelijke Teksten 5
Focus 5a+6: Art and visual studies: Art and the City in Early Modern and Modern Japan (I) 5

Tweede semester

Taalverwerving IIIb 5
Keuzeruimte 15
BA eindwerkstuk Japanstudies 10

Kies één Focus 5b vak van 5.0 ECTS (in combinatie met BA-eindwerkstuk)

Focus 5b: Culturele Antropologie: Identiteit en Verandering 2 5
Focus 5b: Critical Approaches to International Relations of East Asia 5
Focus 5b: Boeddhisme en Shinto: doctrine en praktijk 2 5
Focus 5b: Sociologische Perspectieven op Criminaliteit en Deviant Gedrag in Japan II 5
Focus 5b: Japanese Fascism II 5
Focus 5b: Sociolinguistics and discourse II 5
Focus 5b: Verbeelde ruimten: tuinen in de Japanse literatuur en kunst II 5

Meer info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

Een Bachelor Talen en culturen van Japan beschikt over:

  • Taalvaardigheid: Een Bachelor is in staat om modern geschreven en gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, en een conversatie te voeren in het Japans; hij beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de geschiedenis van het Japans;

  • Regiokennis: De bachelor heeft weet van belangrijke historische, cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal (1) de taalverwerving verrijken en contextualiseren, (2) een brede algemene kennis van Japan bieden, en (3) de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau (en hoger);

  • Algemene academische vaardigheden: het kunnen vinden, ordenen en kritisch bespreken van informatie en

  • Disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen (probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten minste drie disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden.

Het programma

De studie van de Japanse taal en cultuur is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de andere kant op de beheersing van specifieke disciplines binnen het grotere geheel van de ‘japanologie’. Het bachelorpro¬gramma houdt vast aan het principe dat zowel het generalistische aspect als het disciplinaire aspect aan bod moet komen.
Het bachelorcurriculum biedt de student derhalve een combinatie van een brede, regionaal-cultureel georiënteerde benadering en de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de gebieden die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden. Praktisch betekent dit dat het propedeuseprogramma (het programma voor het eerste jaar) alsmede een deel van het tweede jaar voor elke student precies hetzelfde is, maar dat al in het tweede jaar de student de mogelijkheid geboden krijgt om zich te specialiseren. Specialisaties waarvoor de student in het tweede jaar kiest worden deels verder uitgebouwd in het derde jaar en monden uit in een eindwerkstuk. Het bachelorprogramma zal dus een basis bieden die elke student nodig heeft om in of met betrekking tot Japan te kunnen functioneren, ook in de toekomstige werkomgeving.

Bindend studieadvies (BSA)
De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de vakken:
Teksten: basis teksten I & II (onderdeel van Taalverwerving BA1) en Japanse verhalen: schrift, tekst, verbeelding.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om af te kunnen studeren moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond.
Ter afronding van het bachelorprogramma schrijft de student een werkstuk in combinatie met het focus-college 5b.
Het onderwerp hiervoor stelt de student in overleg met een docent vast. In het werkstuk zet de student uiteen wat de vakliteratuur over dit onderwerp beweert. Vervolgens dient de student, op basis van de door hem geraadpleegde bronnen, nieuwe inzichten toe te voegen aan hetgeen in de vakliteratuur wordt gesteld, respectievelijk een der bestaande door hem omschreven opvattingen op een nieuwe manier te onderbouwen of te weerleggen. De student maakt daartoe gebruik van Japanstalige bronnen; de geraadpleegde vakliteratuur mag, maar hoeft niet, in andere talen dan het Japans te zijn gesteld.
Als aan alle verplichte onderdelen van het studieprogramma is voldaan, kan de student afstuderen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Japan geeft rechtstreeks toegang tot de doorstroom-masteropleiding Japanese Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.