Studiegids

nl en

BA1 Seminar Sociologie: een Introductie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus zullen enkele sociologische sleutelbegrippen en theorieën worden geïntroduceerd. Studenten zullen zodoende in staat worden gesteld om aspecten van de hedendaagse Japanse samenleving te onderzoeken en bediscussiëren vanuit een sociologisch perspectief.
Aan de hand van de opgegeven literatuur zal met name ingegaan worden op concepten als “het sociologisch bewustzijn”, theorieën over modernisering, sociale verandering en ongelijkheid.

Leerdoelen

1) vertrouwd te raken met relevante sociologische theoretische inzichten, en het vermogen te ontwikkelen om deze inzichten toe te passen op maatschappelijke verschijnselen;
2) leesvaardigheden (verder) te helpen ontwikkelen; het vermogen te ontwikkelen academische bronnen (kritisch) te analyseren, zowel mondeling (aan hand van discussies) als op papier (m.b.v. schrijfopdrachten).
3) vertrouwd te raken met enkele centrale thema’s en concepten binnen actuele discussies m.b.t. globalisering.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • participatie 20%

  • analytisch werkstuk 30%

  • research werkstuk 50%

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Er zal van Blackboard gebruik worden gemaakt voor opgave van de wekelijks te lezen literatuur (via links, etc.), en voor evt. additionele materialen en opdrachten.

Aanmelden

via Usis.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.D. Herber (e.d.herber@hum.leidenuniv.nl)