Studiegids

nl en

BA1-seminar: Religie van Japan

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een algemene inleiding tot Religie in Japan en tot het gebied van de studie van religie in Japan. Begeleide ontwikkeling van zoek-, lees-, en schrijfvaardigheden. De vaardigheden worden ontwikkeld vanuit problemen zoals beeldvorming m.b.t. Religie, theorievorming, periodisering, en religie in schriftuur en praktijk.

Leerdoelen

De cursus beoogt een inleiding en overzicht van het vakgebied te geven en bewustwording te stimuleren van de beeldvorming die men heeft over Japan en Japanse religie, specifiek het Boeddhisme. Hierbij wordt de nadruk gelegd op analyserend en kritisch lezen, correct formuleren en correct argumenteren. In twee werkstukken (500 en 1500 woorden) die onder leiding geschreven worden leert de student de boven geschetste vaardigheden toe te passen in schrift.

Rooster

Donderdag: 11-13 uur, zie verder Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie (minimaal 70% aanwezigheid op college; deelname discussies) en twee werkstukken (20-30-50%)

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard, dat uitgebreide informatie geeft over de cursus in de vorm van een syllabus, het cursusprogramma bevat, en, in een later stadium, overig materiaal toont zoals de op college vertoonde powerpoints. Het tweede werkstuk wordt digitaal ingeleverd.

Literatuur

Verplicht: H. van der Veere, Boeddha’s en Kami; de ontwikkeling van de Japanse religie, Amsterdam University Press, 2003. (ook verkrijgbaar bij de docent)
Verdere literatuur staat beschreven in het cursusprogramma en wordt geïntroduceerd tijdens het eerste college.

Contact

Dr. H van der Veere (h.van.der.veere@hum.leidenuniv.nl)

Aanmelden

Via Usis.

Opmerkingen

De cursus biedt, i.s.m. de UB en de East-Asia Library, ook instructiebijeenkomsten voor het gebruik van bibliotheek en databases.