Studiegids

nl en

BA1-seminar: Politieke Economie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Alleen voor eerstejaars studenten Japans.

Beschrijving

Het college vormt een algemene inleiding op de politieke-economie van Japan en bestaat uit hoor- en werkcolleges. De student wordt vertrouwd gemaakt met de uitgangspunten, methoden en vraagstellingen van de politieke-economie in relatie tot Japan. Na het eerste college zullen studenten worden opgedeeld in twee groepen die eens per twee weken samenkomen. Tijdens de colleges is een belangrijke rol weggelegd voor de bespreking van en discussie over de opgegeven literatuur.

Leerdoelen

De cursus beoogt een inleiding en overzicht van het vakgebied te geven en bewustwording te stimuleren van de beeldvorming die men heeft over de Japanse politieke-economie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op analyserend en kritisch lezen, formuleringen en argumentatie. In twee werkstukken (500 en 1500 woorden) die onder leiding geschreven worden leert de student de boven geschetste vaardigheden toe te passen in schrift.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

De cursus omvat een inleidend hoorcollege dat door alle studenten bijgewoond dient te worden en zes sessies voor elk van de twee groepen.
Wekelijks worden er op Blackboard opdrachten geplaatst die de studenten voorafgaande aan het college maken en inleveren.

Toetsing

  • Aanwezigheid en participatie: 20%

  • Boekbespreking (500-600 woorden): 30%

  • Essay (1,000-1,200 woorden): 50%

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Studielast

College 1 (week 1: 4 februari)
Deelnemers: allen

Inleiding: Japanse politieke economie
In het eerste college wordt een inleiding gegeven op de studie van de politieke economie van Japan. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen binnen dit vakgebied? Wat zijn gangbare benaderingen? Wie zijn belangrijke denkers en schrijvers over dit onderwerp? Verder wordt de student bekend gemaakt met het materiaal en de bronnen die nodig zijn om de cursus te kunnen volgen.

Literatuur:
Duncan Mc Cargo, Contemporary Japan, Chapter 1: Introduction: Themes and Debates pp. 1-14.

College 2: groep A: week 2 (11 februari); groep B week 3 (18 februari)

Onderwerp: Systeem veranderingen

Literatuur:
Duncan Mc Cargo, Contemporary Japan, Chapter 3: The Changing Political Economy, pp.34-69.

College 3: groep A: week 4 (25 februari); groep B week 5 (4 maart)

Onderwerp: Staatsinrichting

Literatuur:
Duncan Mc Cargo, Contemporary Japan, Chapter 5: Governing Structures, pp. 92-112.

College 4: groep A: week 6 (11 maart); groep B week 7 (18 maart)

Onderwerp: Politieke partijen in Japan

Literatuur:
Duncan Mc Cargo, Contemporary Japan, Chapter 6: Political Society: Parties and Opposition, pp. 113-150.

College 5: groep A: week 8 (1 april); groep B week 9 (8 april)

Wie regeert Japan?

Literatuur:
Chalmers Johnson, “Japan: Who Governs? An Essay on Official Bureaucracy” uit Japan Who Governs? The Rise of the Developmental State, Norton & Company, 1995, pp. 115-140.

College 6 : groep A week 10 (15 april); groep B week 11 (22 april)

Japan in de negentiger jaren

T.J. Pempel, A Decade of Political Torpor: when Political Logic Trumps Economic Rationality in Peter Katzenstein and Takashi Shiraishi Beyond Japan, The Dynamics of East Asian Regionalism.

College 7: groep A week 13 (29 april); groep B week 14 (13 mei)

De verkiezingen van 2009

Literatuur:
Karel van Wolferen, Japan, de tweede economie van de wereld, beleeft een stille revolutie, in NRC, 26-09-2009.
An end to the Japanese lesson, in The Economist January 2, 2010.

Literatuur

Zie beschrijving per college onder Studielast.

Aanmelden

Inschrijven is verplicht via uSis.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Busser.