Studiegids

nl en

Taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (III)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

5691VTATBY Taalbeheersing Ib: Conversatie & Luistervaardigheid en/of kanji-introductie II. Studenten Japans.
Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden tot het middenniveau. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel I & II van Minna no Nihongo.

Beschrijving en leerdoelen

Deze cursus richt zich op spreken, luisteren en het produceren en herkennen van kanji.
De cursus kanji richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten op het gebied van kanji. Gebaseerd op de opvatting dat het verwerven van kanji na BA1-niveau een andere benadering vereist dan het simpelweg onthouden van ieder los karakter, zal deze cursus de verschillende eigenschappen en functies van kanji introduceren. Op basis hiervan kunnen kanji gegroepeerd en vervolgens op een gestructureerde manier geleerd worden. De cursus benadrukt een ontwikkeling van de vocabulaire door het zich eigen maken van kanji en richt zich op hun betekenis in uiteenlopende contexten.

Studenten zullen in staat zijn om deel te nemen aan de meeste van de eenvoudige, communicatie-gerelateerde opdrachten en sociale situaties, en om eenvoudige gesprekken te voeren over onderwerpen waarmee men bekend is, waar men zelf in geïnteresseerd is, of die relevant zijn voor het dagelijkse leven (zoals het uiten van meningen en emoties, het beschrijven v.e. doel of oorzaak, het uiten van voorwaarden en opeenvolging van gebeurtenissen etc.). Studenten zullen ook leren grip te krijgen op meer complexe conversaties in allerdaagse sociale situaties, en een reeks van uitdrukkingen leren nodig voor verschillende niveau’s van spreken (bijv. de meest gebruikelijke beleefdheidsvormen), en hun kennis van verschillende aspecten van communicatie in het Japans verdiepen.
Studenten zullen tegen het eind van het semester rond de 750 karakters geleerd hebben (de 500 uit BA1 inbegrepen).

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

NB: 70% aanwezigheid is vereist om deel te kunnen nemen aan het tentamen.
1) Conversatie & Luistervaardigheid: Mondeling tentamen
2) Kanji: Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

1.『会話のにほんご 改訂新版 』CD付(The Japan Times) = Sasaki, Mizue & Kadokura, Masami: Japanese through Dialogues for Intermediate Learners, Revised Edition, The Japan Times, 2007. ISBN 978-4-7890-1285-0 (NB: Dit kan nog veranderen!)
2. Intermediate Kanji Book (Kanji 1000 Plus). Kano, Chieko, Bonjinsha, 1993, ISBN-10: 4893583565

Aanmelden

Aamelden via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Opmerkingen

Weging van Taalbeheersing IIa. (5 ec):
1) Conversatie & luistervaardigheid: 60%
2) Kanji III: 40%