Studiegids

nl en

Focus 1+2: Economische ontwikkeling van Japan

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen. Voorkennis van economie op middelbare schoolniveau is niet vereist maar belangstelling voor economie en ontwikkeling is belangrijk.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van Japan sinds het midden van de 19de eeuw en behandelt een aantal belangrijke aspecten van de Japanse economie. Aan de hand van het tekstboek “The Arc of Japan’s Economic Development”( Arthur Alexander) zal er een chronologisch overzicht worden gegeven en komen er een aantal belangrijke thema’s m.b.t. de Japanse economie aan de orde. Het chronologisch overzicht van de economische geschiedenis bestrijkt de periode 1850 tot de actualiteit van vandaag en bij de thema’s komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: industriële organisatie in Japan (hoe bedrijven samenwerken en competitie voeren), buitenlandse handel en investeringen (Aziatisering van de buitenlandse handel), rol van de overheid in de economie en arbeidsrelaties. Om de vele misverstanden en mythevorming rond de Japanse economie juist te kunnen interpreteren zal er ook aandacht zijn voor vergelijkingen met de economische ontwikkeling van andere (Aziatische) landen. In veel gevallen zal dan blijken dat de Japanse economie op veel punten niet zoveel verschilt van andere economieën als wel eens wordt aangenomen. Voor de werkstukken worden er onderwerpen aangereikt maar bestaat ook de mogelijkheid om zelf een onderwerpen binnen de kaders van dit college te kiezen.

Leerdoelen

Het college heeft ten doel de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste theorieën die er bestaan over de economische ontwikkeling van Japan. Studenten kunnen na afronding van dit college, literatuur over Japanse economie goed in een theoretisch kader plaatsen en op zelfstandige wijze teksten over Japanse economie lezen. De nadruk wordt gelegd op analyserend en kritisch lezen, formuleren en argumentatie.
In twee werkstukken (500 en 1500 woorden) die onder leiding geschreven worden leert de student de boven geschetste vaardigheden toe te passen in schrift.

Rooster

Het college wordt aangeboden op de donderdagochtend van 09.00 tot 11.00, zie Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en presentaties door de studenten.
De colleges zullen bestaan uit een hoorcollege in het eerste uur, en presentaties door de studenten en discussie in het tweede uur.:

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:

  • participatie (incl. mondelinge presentatie) 30%

  • werkstuk 1 20%

  • werkstuk 2 20%

  • Take home tentamen 30%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium bijvoorbeeld d.m.v. postings.

Literatuur

“The Arc of Japan’s Economic Development”( Arthur Alexander)
Reader

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

R.B.P.M. Busser.