Studiegids

nl en

Vergelijkende koloniale geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië

Vak
2011-2012

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit werkcollege biedt een grondige vergelijking tussen de aard van het Nederlandse en Britse koloniaal bestuur, in het bijzonder de invloed van het bestuur op de inheemse samenlevingen in respectievelijk Nederlands-Indië en Brits-Indië. De vergelijking betreft de periode van c. 1750 tot de dekolonisatie. Bij de vergelijking wordt zover mogelijk gebruik gemaakt van primaire bronnen. Ter oriëntatie wordt algemene literatuur besproken op college.

Leerdoelen

Door middel van dit college krijgen de deelnemers een overzicht van de koloniale geschiedenissen van Zuid- en Zuidoost-Azië met bijzondere aandacht voor de koloniale staat. Studenten krijgen oefening in zoeken naar primaire bronnen en in mondelinge en schriftelijke rapportage.

Rooster

Zie de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Presentaties op college (30 %), afsluitend werkstuk (70 %)

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt aan het begin van de cursus verstrekt

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

J.T.Lindblad

Opmerkingen

-