Studiegids

nl en

Taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (IV)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

5692VTTAY Taalbeheersing IIa: Conversatie & Luistervaardigheid en/of Kanji III Studenten Japans.

Beschrijving

Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van spreken, luisteren, en het produceren en herkennen van kanji verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

De Kanji-colleges nemen de vorm van zes hoorcolleges, die samen als het ware achteruit zoomen om de longe durée van schrift in Japan te schetsen. Deze colleges behandelen de structuur en ontwikkeling, van de verschillende, geïntegreerde schriftsystemen in Japan door de geschiedenis heen, alsmede in de grotere context van de ontwikkeling van “schrift”. De colleges bestrijken een breed spectrum, van achtste-eeuwse man’yôgana tot hedendaagse ‘gyaru moji’.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: deel te nemen aan gesprekken over een breed scala aan onderwerpen, zoals over datgene wat betrekking heeft op hun eigen interesse, en over meer algemene sociale kwesties; in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende niveau’s van spreken, en een scala aan uitdrukkingen te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn (bijv. de meest gebruikelijke uitdrukkingen van beleefdheid); in staat zijn om de hoofdzaken te begrijpen van standaardgesprekken over familieaangelegenheden zoals men die tegenkomt op het werk, de studie, bij vrijetijdsbesteding etc.; een begin te maken in het leren begrijpen van authentieke materialen zoals de hoofdpunten van TV-progamma’s of films met behulp van woordenlijsten.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege, deels hoorcollege (kanji).

Toetsing

NB: 70% aanwezigheid is vereist om deel te kunnen nemen aan het tentamen.
1) Conversatie & Luistervaardigheid: Mondeling tentamen
2) Kanji: Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

1.『会話のにほんご 改訂新版 』CD付(The Japan Times) = Sasaki, Mizue & Kadokura, Masami: Japanese through Dialogues for Intermediate Learners, Revised Edition, The Japan Times, 2007. ISBN 978-4-7890-1285-0 (NB: Dit kan nog veranderen!)
2. volgt (voor kanji-colleges)

Aanmelden

inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Opmerkingen

Weging van Taalbeheersing IIb (5 ec):
1) Conversatie & luistervaardigheid: 60%
2) Kanji IV: 40%